Duck Active Clean Jasmine Jump 38,6g

Skladování a použití Způsob skladování Typ Trvanlivé Příprava a použití Návod pro... více informací »
Duck Active Clean Jasmine Jump 38
Značka: Duck
54 Kč
Více informací »
Skladování a použití Způsob skladování Typ Trvanlivé Příprava a použití Návod pro...

Skladování a použití

Způsob skladování
Typ Trvanlivé
Příprava a použití
Návod pro použití

Ujistěte se že WC mísa je čistá

1 Rozbalte háček a zavěste ho za okraj WC mísy

2 Upravte umístění tak aby přes závěs tekla voda při splachování

3 Po spotřebování závěs odstraňte do tříděného odpadu

Podrobná data

CLP Regulation
žíravost Nebezpečí
Bezpečnostní varování
Duck Active Clean Jasmine Jumpzávěsný čistič WC

Nebezpečí

Obsahuje sulfonové kyseliny C1416alkan hydroxy a C1416alken sodné soli

Dráždí kůži Způsobuje vážné poškození očí

Jeli nutná lékařská pomoc mějte po ruce obal nebo štítek výrobku Uchovávejte mimo dosah dětí Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKOLÉKAŘE PŘI ZASAŽENÍ OČÍ Několik minut opatrně vyplachujte vodou Vyjměte kontaktní čočky jsouli nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno Pokračujte ve vyplachování PŘI POŽITÍ Necítíteli se dobře volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKOLÉKAŘE Používejte ochranné brýle Po manipulaci důkladně omyjte ruce Obsahuje linalool Může vyvolat alergickou reakci Používejte jen na WC mísy
Jazyky na balení

Čeština
Slovenština
Rozklad popisu
Funkční jméno Čistič WC
Varianta Active Clean Jasmine Jump závěsný

Tento skvělý výrobek Duck Active Clean Jasmine Jump 38,6g od společnosti s úžasnou pověstí Duck jednoduše můžete pořídit v naší online nabídce za skvělou cenu! Stojí teď u nás 54 Kč.