Air Wick Essential Oils náplň do elektrického přístroje rajská zahrada 19 ml

odrážky Náhradní náplň do elektrického odpařovače Air Wick Obsahuje přírodní esenciální oleje extrahované z rostlin a květin Spolehlivě... více informací »
Air Wick Essential Oils  náplň do elektrického přístroje rajská zahrada 19 ml
Značka: Airwick
83 Kč
Více informací »
odrážky Náhradní náplň do elektrického odpařovače Air Wick Obsahuje přírodní esenciální oleje extrahované z rostlin a květin Spolehlivě...

odrážky

Náhradní náplň do elektrického odpařovače Air Wick

Obsahuje přírodní esenciální oleje extrahované z rostlin a květin

Spolehlivě neutralizuje zápach

Dle zvolené intenzity vydrží až 80 dní

Provoní váš domov vůní čerstvého kokosu sladkých květů mandlí a tónem vůně třešní

popis Popis

Air Wick tekutá náplň do elektrického osvěžovače Rajská zahrada vnese do vašeho domova tropickou vůni kokosu květů mandlí a sladkých třešní Air Wick jsou neustále se vyvíjející vůně které vytváří skutečný životní zážitek Air Wick tekutá náplň do elektrického osvěžovače nabízí příjemnou vůni která trvá až 80 dní při používání 12 hodin denně a při nejnižší intenzitě Spolehlivě neutralizuje zápach a naplní Váš domov svěží kombinací vůní Užijte si svůj klid a pohodu s Air Wick

Použití

Používejte pouze s elektrickými strojky Air Wick
1 Odšroubujte uzávěr náplně 2 Náhradní náplň držte ve svislé polože a vložte hluboko do spodní části strojku dokud neuslyšíte cvaknutí 3 Vložte strojek s náplní do elektrické zásuvky 4 Pro změnu intenzity uvolňování vůně otočte kolečko na vrchní straně strojku Největší značka max nastavení 5 Pro výměnu náplně odpojte strojek z elektrické sítě a opatrně vytáhněte náplň směrem dolů
Podrobná data CLP Regulation
vykřičník Varování
Bezpečnostní varování
PŘEČTĚTE SI TEXT O BEZPEČNÉM POUŽITÍ A UCHOVEJTE SI JEJ PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ PŘED ODSTRANĚNÍM NEBO VLOŽENÍM NÁHRADNÍ NÁPLNĚ OSVĚŽOVAČ VŽDY VYJMĚTE Z ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY NEUMISŤUJTE DO PROSTORŮ VE KTERÝCH BY BYL OSVĚŽOVAČ VYSTAVEN TVRDÝM NÁRAZŮM Nepoužívejte osvěžovač společně s prodlužovacími kabely nebo adaptéry s více zásuvkami Pouze pro vnitřní použití UCHOVÁVEJTE VE VZPŘÍMENÉ POLOZE Na přípravek nesahejte mokrýma rukama nepoužívejte kovové předměty Nepoužívejte nepřetržitě na noc přípravek vypínejte Při použití nechte nad a okolo osvěžovače prostor 50 cm Nezakrývejte ani neblokujte průchod vzduchu do osvěžovače Bez vhodného větrání nepoužívejte v malých a stísněných prostorech s domácími mazlíčky Neumísťujte v blízkosti zdrojů tepla nebo přímého slunečního svitu Nepokládejte na leštěné barvené nebo plastové povrchy ZAŘÍZENÍ SMĚJÍ POUŽÍVAT POUZE DOSPĚLÍ Zařízení nesmějí používat děti ani osoby s omezenými fyzickými senzorickými či duševními schopnostmi

VAROVÁNÍ Obsahuje linalool 4tercbutylcyklohexylacetát Může vyvolat alergickou kožní reakci Způsobuje vážné podráždění očí Dráždí kůži Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky Obsahuje kumarin ethyl23epoxy3fenylbutyrát limonen 24dimethylcyklohex3en1karbaldehyd αhexylcinnamaldehyd citronellol geraniol nerol 34566 pentamethylhept3en2on 112345678oktahydro2388tetramethyl2naftylethan1on cinnamaldehyd Může vyvolat alergickou reakci Uchovávejte mimo dosah dětí Jeli nutná lékařská pomoc mějte po ruce obal nebo štítek výrobku PŘI POŽITÍ Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKOlékaře PŘI STYKU S KŮŽÍ Omyjte velkým množstvím vody a mýdla Při podráždění kůže nebo vyrážce Vyhledejte lékařskou pomocošetření PŘI ZASAŽENÍ OČÍ Několik minut opatrně vyplachujte vodou Vyjměte kontaktní čočky jsouli nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno Pokračujte ve vyplachování Přetrváváli podráždění očí Vyhledejte lékařskou pomocošetření

Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky
Jazyky na balení

Čeština
Maďarština
Slovenština
Rozklad popisu
Funkční jméno Náplň
Varianta Tekutá do elektrického přístroje rajská zahrada

Diskontní kousek Air Wick Essential Oils náplň do elektrického přístroje rajská zahrada 19 ml od výrobce s dlouholetou historií Airwick jednoduše pořídíte v naší aktuální nabídce za výhodnou cenu. Zboží pořídíte teď u nás za 83 Kč.